Reiki je ljubav, je energetski sistem, kojo je svuda po svetu več od odavno priznat i uvjek če da bude. Reiki je alternativna metoda zdravlja sa polaganjem ruke, kojeg je godine 1922 ponovo odkrio japanski budista Mikao Usui. Sa Reikijem se započinje naš put nazad ka sebi, k svojoj suštini.

Reiki je učinkovita metoda, koja naše energetske centre- čakre uskladžuje, izceljuje nas imunski sistem, i postepeno aktivira potrebu za kretanjem sa negativne ka pozitivnom. Veoma je intelegentna energija koja u tjelu nadže sama svoj cilj. Preljiva se tamo kde blokade ograničavaju i ometaju njen protok. Ova univerzalna kozmička energija uvjek je harmonična, bezopasna i veoma unčikovita podrška tjelu i duhu svih živih biča a i biljka. Nikada je nije previše, tako da je bez stranskih posljedica. Zapravo više što je tjelo dobije, bolje je. Reiki je namijenjen svima ; odraslima, djeci, ljudima, našim životinjama isto tako i biljkama. Sa njim je moguče očistiti boravni i radni prostor.

-djeluje na svim rezinama čovjekovog postojanja
-ona je intelegentna energija, koja se upravlja sama na potrebu primaoca
-pomaže kod različitih bolesti pa je tako odlična podrška kod samoozdravljenja
-čisti i detoksifikuje
-odstranjuje blokade i harmonizira protok energije kroz tjelo
-poboljšava nase percepcije i podiže nasu vibraciju na višje rezine
-uči nas kako se nositi sa emocijami
-jača nase darove i ojačiva ono što je naša bit
-dovodi nas ka našom unutrašnjom centru
-pomaže do boljog samopouzdanja
-dovede nas do unutrašnjeg mira i večeg osječaja sreče
- ona je put koja nas vodi do odkrica nase životne misije i istinu o sebi
- Reiki ne zamjenjuje liječnika ali je izvrsna podrška svim vrstama terapija.

"Ako neideš ka sebi, izlaziš prazan navani."

Kde i kako djeluje Reiki;

"Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja, sve je ništa"

Reiki
Katja,dipl.M.S, Reiki Majstorica i intuitivna umjetnica
Rei-univerzalna
ki-životna energija
Slider

Reiki je ljubav, je energetski sistem, kojo je svuda po svetu več od odavno priznat i uvjek če da bude. Reiki je alternativna metoda zdravlja sa polaganjem ruke, kojeg je godine 1922 ponovo odkrio japanski budista Mikao Usui. Sa Reikijem se započinje naš put nazad ka sebi, k svojoj suštini.

Reiki je učinkovita metoda, koja naše energetske centre- čakre uskladžuje, izceljuje nas imunski sistem, i postepeno aktivira potrebu za kretanjem sa negativne ka pozitivnom. Veoma je intelegentna energija koja u tjelu nadže sama svoj cilj. Preljiva se tamo kde blokade ograničavaju i ometaju njen protok. Ova univerzalna kozmička energija uvjek je harmonična, bezopasna i veoma unčikovita podrška tjelu i duhu svih živih biča a i biljka. Nikada je nije previše, tako da je bez stranskih posljedica. Zapravo više što je tjelo dobije, bolje je. Reiki je namijenjen svima ; odraslima, djeci, ljudima, našim životinjama isto tako i biljkama. Sa njim je moguče očistiti boravni i radni prostor.

-djeluje na svim rezinama čovjekovog postojanja
-ona je intelegentna energija, koja se upravlja sama na potrebu primaoca
-pomaže kod različitih bolesti pa je tako odlična podrška kod samoozdravljenja
-čisti i detoksifikuje
-odstranjuje blokade i harmonizira protok energije kroz tjelo
-poboljšava nase percepcije i podiže nasu vibraciju na višje rezine
-uči nas kako se nositi sa emocijami
-jača nase darove i ojačiva ono što je naša bit
-dovodi nas ka našom unutrašnjom centru
-pomaže do boljog samopouzdanja
-dovede nas do unutrašnjeg mira i večeg osječaja sreče
- ona je put koja nas vodi do odkrica nase životne misije i istinu o sebi
- Reiki ne zamjenjuje liječnika ali je izvrsna podrška svim vrstama terapija.

" Ako neideš ka sebi, izlaziš prazan navani."

Kde i kako djeluje Reiki;

"Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja, sve je ništa"

Reiki
Katja,dipl.M.S, Reiki Majstorica i intuitivna umjetnica
Rei-univerzalna
ki-životna energija
Slider