Dr. Masaru Emoto, direktor japanskog inštituta I. H. M. General inštitute, počeo sa iztraživanjima i sa pokusima na vodu. Najprepoznavniji u svijetu je postao sa fotografijama ledenih kristala vode, koja su zaukružila cjeli svet. Takvu vodu je poimenovao hado, i sa njom uspesno lječio brojne pacijente. Prema njegovim tvrdnjama bilo je takvih pacijenata više od deset tisuča. Lječnici i naučnici su teško nešto tako prihvatili jer nisu mogli da vjeruju, da bi bolesti mogla da lječi "obična" transformirana voda. Dr. Emoto je razmišljao, kako če da dokaže, da voda stvarno zdravi i da ima memoriju, i tako je došao na misao, da bi mogao da dokaže uz pomoč mikroskopa i fotografija kristala vode. Kad je jednom promatrao pahulju snjega, došla mu je misao, da niti dvije pahuljice snega nisu iste, da je snijeg zapravo voda zato bi bilo zanimljivo vidjeti kakvi če biti kristali vode pod mikroskopom, ako bi vodu zamrznili, i tako dobiti slične kristale kao ih ima i snijeg. Pokušaj sa eksperimentom je započeo sa Kazuyom Ishibashijem koji je pod mikroskopom sa kamerom, fotografirao vodu. U početku se je činilo, da im neče uspjeti. Voda sa temperaturom nula stepena celzija je pod mikroskopom nestala , zatu su morali nači odgovarajuču temperaturu zamarzavanje vode. Nakon od prilike dva mjeseca uspjela je prva fotografija sa kristalom vode. Dr. Masaru Emoto je bio mišljenja, da je voda božji dar, i da mora čovjek da živi u skladu sa božjimi pravilima, ako želi ostati sretan i zdrav, inače se razboli.

Sa čistim mislima, musikom, molitvom itd. može se utjecati na strukturu vode, što se može i naučno dokazati (ne menja se kemiska struktura, nego se menja molekularna kristalna struktura). I sam ja sam želio da sljedim po njegovom uzoru i da ponudim ljudima čudo koje dokazano utječe na pobojlšanje zdravlja ljudi, životinja i biljka. Po godinama odkrivanja različitih tehnika, odlučio sam i sam, da provjerim svoje paranormalne sposobnosti i izveo nekoliko testova sa vodom, na inštitu za bioelektromagnetiku i novu biologiju, i tako dokazao utjecaj na dinamičku strukturu vode, i na svim kriterijema bio sam uspješan. Moja svrha je omogučiti ljudima da dodžu do takve vode, do tog izvora života, i želio bih, da ljudi sami opaze promjene sa redovnim konzumiranjem takve vode.

Voda ima kemijsku formulu H2O što nam kaže, da se mulekula vode sastoji iz dva vodika i jednog kisikovog atoma. Voda je osnova za sva živa biča i predstavlja 70- 80 % čovjekove težine. Zadatak vode u čovjekovom organizmu su ne obhodljivog značaja npr. pročiščava toksične otrove u nas samih, povečava odbrambene sposobnosti čelija, tkiva i tjelesnih tekučina. Mogao bi reči, da je voda največi kristal koji pamti informacije. Čovjek bi morao, da pije izključivo samo vodu, tako ko sto životinje, a i bilje , sa time bi si produžio životni vek, a i vizualno bi se pomladijo.

Voda je izvor života, i bez vode života nebi ni bilo.

Voda
Slider

Dr. Masaru Emoto, direktor japanskog inštituta I. H. M. General inštitute, počeo sa iztraživanjima i sa pokusima na vodu. Najprepoznavniji u svijetu je postao sa fotografijama ledenih kristala vode, koja su zaukružila cjeli svet. Takvu vodu je poimenovao hado, i sa njom uspesno lječio brojne pacijente. Prema njegovim tvrdnjama bilo je takvih pacijenata više od deset tisuča. Lječnici i naučnici su teško nešto tako prihvatili jer nisu mogli da vjeruju, da bi bolesti mogla da lječi "obična" transformirana voda. Dr. Emoto je razmišljao, kako če da dokaže, da voda stvarno zdravi i da ima memoriju, i tako je došao na misao, da bi mogao da dokaže uz pomoč mikroskopa i fotografija kristala vode. Kad je jednom promatrao pahulju snjega, došla mu je misao, da niti dvije pahuljice snega nisu iste, da je snijeg zapravo voda zato bi bilo zanimljivo vidjeti kakvi če biti kristali vode pod mikroskopom, ako bi vodu zamrznili, i tako dobiti slične kristale kao ih ima i snijeg. Pokušaj sa eksperimentom je započeo sa Kazuyom Ishibashijem koji je pod mikroskopom sa kamerom, fotografirao vodu. U početku se je činilo, da im neče uspjeti. Voda sa temperaturom nula stepena celzija je pod mikroskopom nestala , zatu su morali nači odgovarajuču temperaturu zamarzavanje vode. Nakon od prilike dva mjeseca uspjela je prva fotografija sa kristalom vode. Dr. Masaru Emoto je bio mišljenja, da je voda božji dar, i da mora čovjek da živi u skladu sa božjimi pravilima, ako želi ostati sretan i zdrav, inače se razboli.

Sa čistim mislima, musikom, molitvom itd. može se utjecati na strukturu vode, što se može i naučno dokazati (ne menja se kemiska struktura, nego se menja molekularna kristalna struktura). I sam ja sam želio da sljedim po njegovom uzoru i da ponudim ljudima čudo koje dokazano utječe na pobojlšanje zdravlja ljudi, životinja i biljka. Po godinama odkrivanja različitih tehnika, odlučio sam i sam, da provjerim svoje paranormalne sposobnosti i izveo nekoliko testova sa vodom, na inštitu za bioelektromagnetiku i novu biologiju, i tako dokazao utjecaj na dinamičku strukturu vode, i na svim kriterijema bio sam uspješan. Moja svrha je omogučiti ljudima da dodžu do takve vode, do tog izvora života, i želio bih, da ljudi sami opaze promjene sa redovnim konzumiranjem takve vode.

. Voda ima kemijsku formulu H2O što nam kaže, da se mulekula vode sastoji iz dva vodika i jednog kisikovog atoma. Voda je osnova za sva živa biča i predstavlja 70- 80 % čovjekove težine. Zadatak vode u čovjekovom organizmu su ne obhodljivog značaja npr. pročiščava toksične otrove u nas samih, povečava odbrambene sposobnosti čelija, tkiva i tjelesnih tekučina. Mogao bi reči, da je voda največi kristal koji pamti informacije. Čovjek bi morao, da pije izključivo samo vodu, tako ko sto životinje, a i bilje , sa time bi si produžio životni vek, a i vizualno bi se pomladijo.

Voda je izvor života, i bez vode života nebi ni bilo.

Voda
Slider