Delovanje z bioenergijo, energijo ljubezni kozmosa je staro kot samo človeštvo. Bioenergija je življenjska orgonska energija, je stvaritev Stvarnika in je človeškim očem nevidna in neotipljiva, a kljub temu obstajajo številni znanstveni dokazi da obstaja. Je vse okoli nas in je v nas samih. Ko sem sam odkril moč in ogromno obsežnost te energije, sem želel to dokazati tudi skeptikom, ki verjamejo, da gre pri bioenergiji le za Placebo učinek. Ko sem bil pripravljen in ko sem popolnoma zaupal v svoje paranormalne sposobnosti, sem se odločil le te dokazati na Inštitutu, kjer posvečajo svojo pozornost temeljnim in uporabnim raziskavam na področju bioelektromagnetike in nove biologije. Vse kriterije, ki jih merijo z različnimi vitalnimi funkcijami in odzivi telesa na bioenergijo, sem uspešno opravil in tako dokazal svoj bioenergetski vpliv na žive organizme.

Pomanjkanje bioenergije v telesu povzroči neravnovesje različnih organov, kot posledica le tega pa kasneje nastopi bolezen. Večina bolezni nastane, zaradi pogostega uživanja nezdrave prehrane in pijače, kar pripelje do zakisanosti v telesu. Bolezen se pokaže tam, kjer je raven energije najnižja oziroma je sploh ni. Vendar nič ne izčrpava ljudi bolj kot negativne misli, strah, bes, pohlep, zloba, agresivnost, občutek krivde, ljubosumje in ostala negativna čustva. Vse to ustvarja luknjo v našem energetskem polju, v naši avri ter tako skozi njo izteka naša pomembna življenjska orgonska energija na duhovni, mentalni in čustveni ravni. Kot posledica tega prihaja do deformacij in bolezni, katera se potem preslika na fizično raven in to je tisto kar je otipljivo in to je naše telo. Ljudje pozabljamo kdo v resnici smo in da nismo samo fizično telo, katerega si lastimo, ampak smo mnogo več, smo duhovna bitja ljubezni. Z dodajanjem bioenergije na duhovni, mentalni, čustveni in fizični ravni, z delom na sebi in tako opustitvijo negativnih misli iz naše zavesti in podzavesti ter seveda z zdravim življenjskim slogom tako prispevamo k izboljšanju zdravja in izognitvi bolezni. Kot vsak bioenergetik sem tudi sam razvil svoj lastni pristop k delu z bioenergijo, pri katerim si pomagam z radiestezijo, z uporabo nihala. V primeru bolezni klienta najprej napotim k njegovemu osebnemu zdravniku. Bioenergetsko delo opravljam tudi na daljavo , saj omejitev v času in prostoru, kot ga poznamo na zemlji, ni. Moje osebno mišljenje je, ko bosta šli medicina in alternativa z roko v roki, bo prišlo do hitrega upada pojava različnih bolezni katere poznamo. V vseh nas je želja, da bi bili zdravi, celostni, zadovoljni in polni ljubezni.

Bioenergija se nahaja v nas, prehaja skozi nas, in je vse okoli nas. Življenjska orgonska energija je del človeka, živali, rastline in pa tudi kamna. Če bi človek ne imel življenjske energije, bi preprosto ne mogel živeti. Ljudje to življenjsko orgonsko energijo različno poimenujejo. V vedskih indijskih knjigah temu rečejo prana, na kitajskem chi, na japonskem ki, šamani pravijo num, v Egiptu je na heroglifih imenovana ka, obstajajo pa tudi zapisi bioenergije na asirskih in babilonskih ploščicah. V svetem pismu ni omenjena direktno, a vendar je znano, da je sam Jezus zdravil z dotikom.

Energetske terapije pomagajo pri boleznih in so odlična podpora za vaše zdravje, a ne nadomestijo obiska pri zdravniku.

Bioenergija je življenjska energija, katera pomaga vsem. Je glavni sestavni del vsakega živega organizma in kakor je močna pri pomoči človeku, tako lahko njeno moč uporabljamo tudi pri živalih. Ker pa živali niso obremenjene z razumom, je delo z njimi veliko lažje in sam proces veliko hitrejši.

Bioenergija za živali
Goran, bioenergetik, radiestezist in svobodni raziskovalec
ENERGOS- aktivnost
BIOS-življenje
Bioenergija
Slider

Delovanje z bioenergijo, energijo ljubezni kozmosa je staro kot samo človeštvo. Bioenergija je življenjska orgonska energija, je stvaritev Stvarnika in je človeškim očem nevidna in neotipljiva, a kljub temu obstajajo številni znanstveni dokazi da obstaja. Je vse okoli nas in je v nas samih. Ko sem sam odkril moč in ogromno obsežnost te energije, sem želel to dokazati tudi skeptikom, ki verjamejo, da gre pri bioenergiji le za Placebo učinek. Ko sem bil pripravljen in ko sem popolnoma zaupal v svoje paranormalne sposobnosti, sem se odločil le te dokazati na Inštitutu, kjer posvečajo svojo pozornost temeljnim in uporabnim raziskavam na področju bioelektromagnetike in nove biologije. Vse kriterije, ki jih merijo z različnimi vitalnimi funkcijami in odzivi telesa na bioenergijo, sem uspešno opravil in tako dokazal svoj bioenergetski vpliv na žive organizme.

Pomanjkanje bioenergije v telesu povzroči neravnovesje različnih organov, kot posledica le tega pa kasneje nastopi bolezen. Večina bolezni nastane, zaradi pogostega uživanja nezdrave prehrane in pijače, kar pripelje do zakisanosti v telesu. Bolezen se pokaže tam, kjer je raven energije najnižja oziroma je sploh ni. Vendar nič ne izčrpava ljudi bolj kot negativne misli, strah, bes, pohlep, zloba, agresivnost, občutek krivde, ljubosumje in ostala negativna čustva. Vse to ustvarja luknjo v našem energetskem polju, v naši avri ter tako skozi njo izteka naša pomembna življenjska orgonska energija na duhovni, mentalni in čustveni ravni. Kot posledica tega prihaja do deformacij in bolezni, katera se potem preslika na fizično raven in to je tisto kar je otipljivo in to je naše telo. Ljudje pozabljamo kdo v resnici smo in da nismo samo fizično telo, katerega si lastimo, ampak smo mnogo več, smo duhovna bitja ljubezni. Z dodajanjem bioenergije na duhovni, mentalni, čustveni in fizični ravni, z delom na sebi in tako opustitvijo negativnih misli iz naše zavesti in podzavesti ter seveda z zdravim življenjskim slogom tako prispevamo k izboljšanju zdravja in izognitvi bolezni. Kot vsak bioenergetik sem tudi sam razvil svoj lastni pristop k delu z bioenergijo, pri katerim si pomagam z radiestezijo, z uporabo nihala. V primeru bolezni klienta najprej napotim k njegovemu osebnemu zdravniku. Bioenergetsko delo opravljam tudi na daljavo , saj omejitev v času in prostoru, kot ga poznamo na zemlji, ni. Moje osebno mišljenje je, ko bosta šli medicina in alternativa z roko v roki, bo prišlo do hitrega upada pojava različnih bolezni katere poznamo. V vseh nas je želja, da bi bili zdravi, celostni, zadovoljni in polni ljubezni.

Bioenergija se nahaja v nas, prehaja skozi nas, in je vse okoli nas. Življenjska orgonska energija je del človeka, živali, rastline in pa tudi kamna. Če bi človek ne imel življenjske energije, bi preprosto ne mogel živeti. Ljudje to življenjsko orgonsko energijo različno poimenujejo. V vedskih indijskih knjigah temu rečejo prana, na kitajskem chi, na japonskem ki, šamani pravijo num, v Egiptu je na heroglifih imenovana ka, obstajajo pa tudi zapisi bioenergije na asirskih in babilonskih ploščicah. V svetem pismu ni omenjena direktno, a vendar je znano, da je sam Jezus zdravil z dotikom.

Bioenergija je življenjska energija, katera pomaga vsem. Je glavni sestavni del vsakega živega organizma in kakor je močna pri pomoči človeku, tako lahko njeno moč uporabljamo tudi pri živalih. Ker pa živali niso obremenjene z razumom, je delo z njimi veliko lažje in sam proces veliko hitrejši.

Energetske terapije pomagajo pri boleznih in so odlična podpora za vaše zdravje, a ne nadomestijo obiska pri zdravniku.

Bioenergija za živali
Goran, bioenergetik, radiestezist in svobodni raziskovalec
ENERGOS- aktivnost
BIOS-življenje
Bioenergija
Slider